EHBO voor leerlingen

Vaak denkt men direct aan de leerkracht maar ook in het onderwijs investeren we in EHBO kennis voor leerlingen!

Mogelijkheden in EHBO voor leerlingen

EHBO op school

We moedigen scholen aan om deel te nemen aan onze programma’s en gebruik te maken van de middelen die we beschikbaar stellen. Samen kunnen we een sterker, meer verbonden onderwijssysteem bouwen dat klaar is voor de uitdagingen van de toekomst. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer informatie of om een partnerschap te bespreken.

Naast het aanbieden van EHBO opleidingen, is EHBO-cursus ook opgenomen in de lijst van externe partners in het onderwijs. Wil je lesmateriaal lenen voor jouw lessen? Informeer naar de mogelijkheden en vermeld duidelijk dat jullie een school of scholengroep zijn. Vanwege ons maatschappelijk engagement hanteren wij lagere prijzen voor scholen, waardoor kennisdeling laagdrempelig wordt. 

Reanimatie en AED op school

Conform de officiële ERC-richtlijnen zal een instructeur op een zeer toegankelijke en betaalbare manier de reanimatierichtlijnen verspreiden. Tijdens deze 2 uur durende opleiding leer je alle kneepjes van het vak rond reanimatie en het gebruik van een AED-toestel.

EHBO initiatie

Een EHBO-introductie wordt met plezier gegeven in een sessie van 2 uur door een expert op dit gebied. Het is een geweldige kans om de basisprincipes van eerste hulp te leren en zelfverzekerder te worden in noodsituaties. Deze sessies zijn interactief en praktijkgericht, zodat je niet alleen de theorie leert, maar ook direct toepasbare vaardigheden ontwikkelt.

Jaren ervaring
2 +
Scholen
0 +
Gelukkige leerlingen
0 +

Reanimatie op school

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in 2015 de “Kids Save Lives” verklaring goedgekeurd. In deze verklaring raadt men aan minstens een jaarlijkse reanimatietraining van twee uur in Basic Life Support (BLS) te geven vanaf de leeftijd van 12 jaar in alle scholen over de hele wereld. De BLS bestaat uit de cardiopulmonale reanimatie (CPR), het gebruik van de AED, de plaatsing van het slachtoffer in veiligheidshouding evenals de benadering van de persoon met verstikking.

Op deze leeftijd zijn kinderen meer ontvankelijk voor opleiding en leren zij gemakkelijker anderen te helpen. Op jonge leeftijd beginnen met een reanimatieopleiding is zoals leren zwemmen of met een fiets rijden. Kinderen zullen niet snel vergeten hoe ze een leven kunnen redden. Professionele gezondheidswerkers, leraren die opgeleid werden om CPR aan te leren en anderen kunnen met succes schoolgaande kinderen leren reanimeren en zo worden dergelijke opleidingen vermenigvuldigd.

De reanimatiekennis en de vaardigheden kunnen verder worden verspreid door aan de kinderen te vragen hun ouders en vrienden op te leiden.Dit creëert een kettingreactie van bewustwording en vaardigheidsopbouw binnen gemeenschappen, wat uiteindelijk de overlevingskansen bij hartstilstanden significant kan verhogen. Bovendien ontwikkelen kinderen hierdoor een gevoel van verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen, wetende dat zij in staat zijn om in noodsituaties effectief te handelen.

Het implementeren van dergelijke trainingsprogramma’s op scholen kan ook bijdragen aan een cultuur van zorg en wederzijdse steun. Wanneer kinderen van jongs af aan leren hoe ze levensreddende handelingen moeten verrichten, dragen ze deze kennis en houding mee naar hun volwassen leven, wat resulteert in een meer voorbereid en behulpzaam wereldbeeld.

Daarnaast kan de integratie van levensreddende vaardigheden in het curriculum de samenwerking tussen scholen en lokale gezondheidsdiensten versterken. Gezamenlijke initiatieven en workshops kunnen zowel het onderwijs als de gemeenschap ten goede komen. Door het organiseren van evenementen zoals reanimatie-marathons of bewustwordingscampagnes, kunnen scholen een centrale rol spelen in het promoten van volksgezondheid en veiligheid.

Kortom, de “Kids Save Lives” verklaring van de WHO is niet alleen een stap in de richting van betere gezondheid en veiligheid, maar ook een investering in de toekomst van onze samenleving. Het leert kinderen niet alleen hoe ze levens kunnen redden, maar ook hoe ze zorgzame, verantwoordelijke en betrokken burgers kunnen worden.

Kids practicing first aid steps
Eindtermen EHBO 1ste graad
Cute little boy looking on his elbow with applied bandage. Child first aid.

Vakgebonden eindtermen 2de graad

Factory worker applying first aid to colleague

Vakgebonden eindtermen 3de graad

Students in workgroup

Vakoverschrijdende eindtermen

Doe beroep op onze EHBO vakexperten!

Als leerkracht wordt er veel van je verwacht. Aarzel niet om EHBO-trainingen over te laten aan experts in het vak en laat ze verzorgen door een van onze docenten.