EHBO voor scholen

Vaak denkt men aan de leerkracht maar ook in het onderwijs investeren we in EHBO kennis voor leerlingen!

Ontvang als school een uniek label
Father, injury and arm bandage for girl after accident in bedroom. First aid, black family and man
Hoe gaat jullie school hiermee om?

EHBO in het onderwijs

EHBO in het onderwijs is van cruciaal belang om een veilige leeromgeving te garanderen. Leraren en ander schoolpersoneel worden getraind om snel en effectief te reageren op ongevallen en noodgevallen, waardoor de impact van verwondingen of ziekten kan worden geminimaliseerd.

Het aanmoedigen van een basiskennis van EHBO onder leerlingen kan bovendien bijdragen aan hun zelfvertrouwen en onafhankelijkheid, hen voorbereiden op onverwachte situaties buiten de schoolomgeving, en hen inspireren om zorgzaam en verantwoordelijk te zijn voor hun medemens.

Via lessen en educatieve projecten streven scholen naar eindtermen en ontwikkelingsdoelen. Het doel van het onderwijs is om de kennis, attitudes en vaardigheden van elke leerling te verhogen.

EHBO kan ook binnen een breder kader op school worden geplaatst, met betrekking tot het gezondheidsbeleid. Dit gebeurt vanuit een visie en met een planmatige aanpak. Wat houdt dit in?

  • Het volledige schoolteam implementeert acties en maatregelen.
  • De school betrekt zowel ouders als leerlingen.
  • De school spoort tijdig problemen bij individuele leerlingen op en biedt begeleiding.
  • Indien nodig schakelt de school externe partners in.

Zo wordt de school een hulpvaardige school met een kwaliteitslabel van school die kan levensreddend handelen, waar gezonde keuzes de norm zijn. Dit zorgt voor blijvende veranderingen in het gedrag van de leerlingen.

EHBO voor leerlingen

Iedereen kan een leven redden, zelfs kinderen. Dit is de reden waarom EHBO is opgenomen in de eindtermen van ons onderwijs. De EHBO-cursus staat klaar om dit met expertise te ondersteunen.

EHBO voor leerkrachten

Met enkele eenvoudige handelingen kan je al veel doen. 'Eerste hulp voor leerkrachten' geeft leerkrachten een praktisch antwoord op tal van eerstehulpvragen.

Wat kunnen we voor jouw school betekenen?

Vele scholen zijn goed bezig op het vlak van EHBO. Andere ervaren nog drempels bij de organisatie van een cursus over EHBO, zoals gebrek aan lesgevers, aan materiaal en tijd. Waar wil jij als school voor staan? EHBO-cursus heeft een brede waaier aan mogelijkheden 

Reanimatie op school
Tijdens een cursus van 2 uur leren studenten levensreddend handelen! Als school ontvang je een uniek label om trots op te zijn.
Ervaren lesgever
Mis je een ervaren lesgever? Wens je dit graag te combineren met een gedeeltelijke samenwerking? Alles is mogelijk en vooral heel laagdrempelig!
Materiaal
EHBO-cursus is opgenomen in de externe partners van Onderwijs Vlaanderen. Bij ons kan je didactisch materiaal huren. Wens je een aanbod op maat? Contacteer ons.
Reanimatiepop baby

Ondersteuner van het Kids save Lives - project

Reanimatie op school

Onderbouwing

De reanimatieopleiding op school is wetenschappelijk gefundeerd. In diverse Europese landen (zoals Nederland, Duitsland, Noorwegen, ...) hebben de resultaten van reanimatieonderwijs op school hun effectiviteit al bewezen. Daar ligt het percentage succesvolle reanimaties aanzienlijk hoger.Dit succes is mede te danken aan de vroege en consistente training die jongeren krijgen, waardoor ze zelfverzekerd en bekwaam worden in noodsituaties. Bovendien bevordert het reanimatieonderwijs niet alleen de praktische vaardigheden, maar ook het bewustzijn en de bereidheid om hulp te bieden. In Nederland bijvoorbeeld, is het een integraal onderdeel van het curriculum geworden, waarbij leerlingen niet alleen leren hoe ze moeten reanimeren, maar ook hoe ze een automatische externe defibrillator (AED) moeten gebruiken. Deze gecombineerde kennis en vaardigheden vergroten de kans op een positief resultaat bij hartstilstanden aanzienlijk. Daarnaast zorgt de verspreiding van reanimatiekennis onder de bevolking ervoor dat de keten van overleving wordt versterkt. Hoe meer mensen getraind zijn, hoe groter de kans dat een omstander kan ingrijpen totdat professionele hulp arriveert. Dit kan het verschil betekenen tussen leven en dood. Het is dus duidelijk dat het integreren van reanimatieonderwijs in het schoolsysteem een waardevolle investering is in de volksgezondheid. Het creëert een generatie die beter voorbereid is op noodsituaties en die elkaar kan ondersteunen in tijden van crisis.

Betrek EHBO-cursus in jouw school

Wij gaan met heel veel plezier dit engagement aan om zowel scholieren als leerkrachten te betrekken bij dit gebeuren.